xin bình phẩm.........................................

http://img80.imageshack.us/my.php?image=img08403md.jpg
http://img151.imageshack.us/my.php?image=img08400rk.jpg
http://img80.imageshack.us/my.php?image=img08411ui.jpg
http://img80.imageshack.us/my.php?image=img08393hx.jpg