em nó dc cỡ 4 ngón tay nó loại gì? mong các pác chỉ giáo