máy bác cho em hỏi ở sài thành thì mình mua trân châu cuba ở đâu. Em đang ở thủ đức đang muốn mua TC cuba làm tiền cảnh. Thank các bac 1 nhiều.