Nhờ a e đánh giá dùm e nhé chém nhạy tay thôi nha a e, e mới tập tành nuôi lại