hiện tại mình cần mua miếng cao su lót hồ, anh em biết giúp với( ngoại trừ tiệm cá cảnh). Thanks all