Mình có một chú sc đút ở sân bay An Lão nhưng mua về nuôi thì chú này nhảy quá. Mọi người chỉ giúp mình với.