hôm bửa qua nhà anh kaboom anh cho mấy cây chồn đỏ đem về trồng sau 1 thời gian nó đả ra hoa hiện tại em chưa có hình nhưng vài bửa nửa nó nở em sẽ up lên cho các bác xem