Được hôm rảnh rỗi lập mấy cái nick trên mấy điễn đàn về vật nuôi để tham gia cho vui. Chưa đủ bài nên bài post toàn phải chờ kiểm duyệt, đã vậy làm luôn mấy bài chờ duyệt một thể. Đây là đàn Đông Cảo con mới bắt hôm 18/7 post lên anh em xem thử có khác những loại gà khác không nhé