em muốn nuôi 1 đôi cho sinh sản nhưng ra tiệm nhìn con nào cũng giống con nào hoa hết cả mắt. Các bác cho em kịnh nghiệm nhé