Xin chào các ACE trên 4rum, tôi mới chơi cá rồng (ngân long). Tôi nuôi một đôi, từ nhỏ lên, bây giờ một em tự nhiên bị mờ mắt và vẻ rất yếu. Tôi đã ngâm thuốc rồi nhưng ko đỡ, có lẽ là bị mù rôi hay sao ấy mà nó bơi bị lệch.. Chán quá, anh em nào có các chữa thì hướng dẫn tôi với nhé. Thanks