Mình thích chim Họa Mi chọi lắm lắm mà chưa có đủ kinh nghiệm để chơi và để nuôi Mong các AE trong diễn đàn chỉ giáo thêm cho, Thắng đen xin đa tạ, đa tạ.
Có ai cùng sở thích và có nhiều kinh nghiệm thì cho minh học hỏi thí nhé
Nếu được thì chúng ta giao lưu và kết bạn chơi thì tốt biết mấy AE nhể