Thành viên mới, chào các anh em diễn đàn.
">" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" wmode="opaque">