Mình tìm các loại cá này mà lâu lâu mới thấy trên thì trường:

Boraras brigittae
trigonostigma hengeli ( cá tam giác vàng)

Bạn nào có biết nơi nào có ở Saigon ?