sau nhiều lần pót hình thất bại hôm nay em mới tập pót lại


---------- Bài viết thêm vào lúc 10:01 AM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 09:55 AM ----------


nản thật mãi vẫ chưa pót được

---------- Bài viết thêm vào lúc 10:03 AM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 10:01 AM ----------