Mình không hiểu sao post video bên mục chim rừng khác lại xem không được
">" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" wmode="opaque">