Chào anh em dd, mình có chú lửa bổi bắt được 4 - 5 tháng lồng rồi em nó rất dạn nhưng lại ít hót. sáng sớm nó hót sổng 2 -3 lần rồi đến chiều kg hót nữa. AE xem nó chưa đủ lửa hay gì lý do nào khác. hình em nó đây.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]