Cho em hỏi chỗ bán bình CO2 giá không mắc, có bác nào biết địa chỉ không chỉ giúp em?