đang tập cách viết bài và post hình nên mượn tạm 1 vài hình của a,e để thực tập nhé
Đính kèm 2129