Có bác nào ở Hà Nội biết chỗ bán cá bút chì chỉ cho em với. Cám ơn các bác trước.