ID: 24
Tác giả (author): Ngoctm
Title: The Sun
Dimention (WxDxH): 126x60x60 cm
Volume: 454 L
Plants: HEMIANTHUS MICRANTHEMOIDES, Rotala sp. green, Rotala rotundifolia, pogostemon helferi, Eriocaulon sp., Glossostigma elatinoides, Ludwigia arcuata, Limnophila sp., Cryptocoryne sp, Eleocharis acicularis , Hydrocotyle verticillata
Fishes: Paracheirodon innesi, otocinclus afinis, Neocaridina heteropoda sp, Crossocheilus siamensis, Sewellia lineolata
Ages: 12 week
Light system: fluorescent 2x40W Atman 10.000K + 2x40W Osram
CO2 system: 2 bps
Filtration system: External canister filter Atman 3338
Comment:

Điểm số và xếp hạng:
1. Sáng tạo (Creativeness ): 1.75
2. Bố cục (Layout):
- Bố cục chặt chẽ (Close Layout): 4.75
- Sử dụng không gian (Space Using): 4.75
- Sử dụng nguyên liệu (Material Using): 3.5
- Mức độ ổn định: (Stability): 2.0
3. Cây, cá (Fishes & Plants):
- Cá (Fish): 3.0
- Cây (Plant): 4.75
4. Chụp ảnh (Photograph): 2.0
5. Điểm thưởng (Rewarded mark):
6. Điểm trừ: (deducted marks): 2.5
------------------------------------
Tổng cộng (Total): 24.00

Xếp hạng (Rank): 29

Nhận xét của Giám khảo:
- aquatichung: Bể mới đang chờ hoàn thiện hy vọng sẽ nhìn thấy hình ảnh bể tốt hơn trong thời gian tới.
- Diego Sandoval: This tank is elements of the right and left side as I like are, but there are some rocks and plants, their location does not convince me
Ở hồ này 2 góc khá tương đồng về nhiều yếu tố, nhiều vị trí đá và cây chưa thuyết phục được tôi.
- Sylvain Van Waerebeke: General arrangement is nice, hardscape too (though it lacks a bit of depth). This layout might be interesting... in the future, when foreground plants have filled their space. Rotalas and Ludwigia do not look very healthy and the bushes are not thick enough.

Sắp xếp tổng thể ổn, bố cục cũng vậy (dù hơi thiếu chiều sâu). Hồ này sẽ thú vị...trong tương lai, khi tiền cảnh lên kín. Rotala và Ludwigia nhìn không được căng và chưa đạt độ dày cần thiết.