Mình đang mở quán cà phê chim ở BMT và cần tiềm mối lấy cào cào, điêu điêu, dế để phục vụ ACE đến quán chơi. Bạn nào biết ở TP HCM có chổ nào cung cấp mặt hàng trên đi tỉnh mà giá tốt xin chỉ dùm. Cảm ơn nhiều