cho em hỏi ở tpHCM, trấu để gà con ở mua o đâu zậy mấy pác thks mấy pac\1 nhìu