mình muốn hỏi là làm thế nào để vẹt đẻ dc. 2 con vẹt nhà mình nhẩy nhau như gà mà chẳng thấy đẻ gì. xin các bác chỉ giáo dùm