Các bạn nào có file mp3 giọng 2 loài chim: Thanh tước và Hồng tước không vậy?Vì mình mới tậu được 2 con,thanh tước 180000 còn hồng tước thì 230000 chuẩn bị chuyển qua bổi rồi