Mình định kiếm vài em "Tài phát Hồng Kỳ" hay còn gọi là Huyết Tượng. Ae nào có sở hữu thì cho mình 1 số hình ảnh về nó để tham khảo với!
Ai có nhìu thì chia lại vài e cho mình cũng được!
Thanks all!