mình ở quận 12 dự tính mở một tiệm bán chim cảnh ! ai có kinh nghiệm tư vấn giùm mình trước khi mở tiệm thì mình cần những thứ gì ! cũng như địa chỉ cung cấp sâu gạo va cào cào dế va lồng chim , cám ba vì , các phụ kiện như cóng ,cầu,móc,bố lồng,áo lồng ...mình cám ơn các bạn trước nha !