ae nào biết chỉ giúp em. có ông chú ở bển, có nuôi gà mỉ . mà kiu ổng gửi về ông ko biết gửi. nói chỉ gừi bằng đường tàu. mà sợ gửi lâu quá. gà chết. ae nào biết chỉ em. thân