ảnh g.đình nhà khuyên,bố+mẹ+con.

hôm nay bắt được ổ khuyên..và bẫy được cả bố mẹ,các bác xem cho xin ý kiến
vợ chồng con cái

đây chắc là con chim bố