Xin các bạn trợ giúp con vẹt của mình với

Mình mới mua con vẹt biết nói được 1 tháng rồi, mà không thấy nói gì cả, sáng ra mình dạy nó nói câu chào khách, nó chỉ nói câu chào, giống hệt tiếng người. mà thỉnh thoảng mấy nói thối bạn ạ? Được cái con vẹt của mình nó rất dạn người, không cắn gì hết, người đi đâu nó theo đấy. Bây giờ nó đang thay lông. Bạn có cách nào giúp mình dạy cho nó nói nhiều hơn không?
Có cần bổ sung thức ăn gì không?