E đang làm 1máng đèn =inoc nhưng k biết làm chân máng ntn nữa?e tính lam 2chân ở 2bên đầu máng rồi có 1dụng cụ kẹp vào thành bể(như chjếc kẹp áo ý ạ)
e đi hỏi nhjều cửa hàng về cái như thế r0i nhưg k đâu bán cả.thế mới nản
a nào chj gjúp e làm chân máng ntn và có thể mua dug cụ ở đau,tên gọi ra làm sao.e xjn cảm ơn nhjều
e ở hnội nhe