Hiện mình đã sử dụng được 2 loại phân nước nhãn hiện Dalch và kết quả rất tốt, nay mình muốn mua trọn bộ sản phẩm thì không biết ở TPHCM nơi nào bán loại này. Sẵn tiện qua đây mình cũng khuyên các bạn nên sử dụng loại này, không phải vì mục đích quản cáo mà là kinh nghiệm sử dụng của mình.