con gà em bị sổ mủi. bị lên tới con mắt rồi nha mấy anh, mắt bị bụp. giống như đổ rèn. giờ em cho uống thuốc gì. hay làm thế nào ae chỉ giúp .thân