Tình hình là em đang có một số tiêu bản lớn côn trùng nhưng lại để ở ngoài ko đẹp và dễ bị hỏng , có ai bít cách làm hộp có khung kiếng treo tường được thì giúp em với .
Thank các bác