xin thưa các bậc cao nhân, tôi có một ít cây lan huệ củ cũng khá lớn.hôm nay tôi xin các nghệ nhân hướng dẩn cho tôi làm thế nào để cho nó[lan huệ]ra hoa đúng tết cổ truyền. xin cảm ơn