Mấy se cho mình hỏi trong khu vực gò vấp chỗ nào bán nghệ tàu dùng để vô nghệ cho gà đá cái loại mà cứng như đá, chứ cứ mỗi lần hết chạy lên quận 4 mua xa wa'................................