con cm của em mấy bủa nay nó bị tê liệt cái chân ùi,bay thì vẩn dc nhưng mà đậu trên cầu thì run run như mún té xuống,lâu lâu bay xuống đất thì nhảy phạch phạch,chân trái của nó hay co giật,mong mấy bác giúp dỡ em