Minh nuôi một con quế lâm được vài tháng,chim ăn cám Ba vì và trái cây.Hiện móng chân dài quá thành vòng cung, hay bị mắc vào thành nan lồng.Móng đẫ được cắt cách đây một tháng.Xin các bác nuôi lâu năm cho lời khuyên!Cám ơn!