Các bác xem dùm em với tuần trước không bị sao nhưng tuần này tự dưng mọc một cái bọc to bằng đầu đũa ở dưới cằm vị trí chỗ mũi tên

Do chưa mượn được máy ảnh nên up anh tuân trước em sẽ có gắng up ảnh của em nó sớm nhất các bác giúp em với sưng to lắm rồi :wallbash:
Và đây là hình mới nhất