các bác cho em hỏi với, cá của em tự nhiên hôm qua thấy có mấy sợi như vải bông nhỏ nhỏ ở mồm không biết là bị bệnh gì nữa ??

Cá vẫn ăn bình thường, chỉ hơi nhát hơn bình thường 1 chút thôi. Tìm các bài thuốc thì ko thấy bệnh này. Help meeeeeeeeeeeee