Tham gia diễn đàn cũng được 1 thời gian mà chưa quen được mấy người ởĐăkLăk cùng sỡ thích chơi gà kiễng như mình hết nay lập topic này mong tìm được nhữnng anh em ở ĐăkLăk cùng chung sỡ thích làm 1 buổi off nho nhỏ đễ giao lưu học hỏi thêm kinh nghiệm .(Gà TC,Gà Thái, Gà serama)