các bác góp ý thêm cho e nhé , thanks !


Bé cháu em !
http://i138.photobucket.com/albums/q...h/_MG_0199.jpgBuồn quá bắn tạm điếu thuốc trên tay
http://i138.photobucket.com/albums/q...h/_MG_0228.jpg
Con bé mèo yêu quý của e đấy
http://i138.photobucket.com/albums/q...h/_MG_0437.jpg