Em mới tập chơi thủy sinh và có mua một bộ CO2 bao gồm van điện và bình 2 kg. Lúc mua vội về có việc nên chưa kịp hỏi cách sử dụng như thế nào, lên diễn đàn thì thấy các bác toàn cảnh báo nguy hiểm nên sợ quá chưa dám đụng vào . Các bác cho em em hỏi cách sử dụng như thế nào với ạ, như em thấy có 2 cái đồng hồ đo (1 cái có ghi psi, kg/cm2) (1 cái có lb/in2) có ý nghĩa như thế nào.