Hiện tại em muốn làm hồ 40x30x30 nuôi tép RC và neon, dùng gex hay RH tốt hơn, cần bao nhiêu và giá cã thế nào, cao thủ chỉ giáo hộ. Có cao thủ nào ở thủ đức hok để em hox hỏi