có bác nào biết điểm dượt chim họa mi ở Đà Nẵng k?em đang định cho cháu nhà em đi dượt cho thêm phong phú giọng,cháu nó còn non rừng wa'