Xin cho hỏi nuôi cá thia lia chọi thì cần những điều kiện gì, & mua ở đâu?
Tôi ở thàng phố Vinh Nghệ An thì những điều kiện của tôi có thể đáp ứng được không?
Rất cám ơn mọi người trong diễn đàn, hy vọng sẽ có sự giúp đỡ của mọi người!
Chào thân!