em có con gà que chân xanh cụa trắng 2 kg
mới bắc hôm chủ nhật
thứ 2 thì thấy hoi rù rù
tới hôm thứ 3 đi học về thì thấy nó mằn 1 đống đứng hôg nổi lun em cho nó đi bác sĩ chí 2 loều thuốc
kog bít có qua đưọc không mấy bác