Khét thái Siêu Việtt

2 cộng đuôi độc đáo

tân châu vàng thay lông hjj


F 1 gà thái laii tân châu ngầu


còn hàng chục gà con mình sẽ up sauuu mấy con gà này dang thay lông ko ak mong ae xem đừng chê trách