Em có 1 chú chào mào có mấy cọng lông đuôi bị tẻ ra, mọc ko đều, bạn em nói là bị sâu lông nên em nhờ nó bứt hết đuôi ra. Hjc ko biết nó có mọc lại ko vậy mấy anh chị (