chúc ae diễn đàn năm mới an khan thịn, vạn sự như ý và đạt nhiều chiến công!
khét râu 1,2kg

điều 0,7kg


ae bình luận thoải mái nha!