E mới sữa lại cái máy mà ông anh cho mình ae xem góp ý coi còn thiếu cái gì dùm e nha hình máy áp trứng cùa em nè

khi nhiệt độ xuống 37.4 thì đèn tắt sáng như thế có đúng hem

Và khi nhiệt độ trong thùng lên 37.6 thì đèn tắt như vậy e câu dây đúng chưa và có thiếu sót gì mong ae giúp đỡ thanks